Wynagrodzenia po macierzyńskim licz według obecnej stawki

Pracownica półtora roku przebywała na chorobowym (choroba, ciąża), a następnie na urlopie macierzyńskim. Po powrocie wypłacam jej wynagrodzenie za dwa lata urlopu. Przed chorobą otrzymywała najniższe wynagrodzenie plus 20 proc. dodatku za godziny nocne. Czy mam przyjąć do podstawy kwotę 1276 zł plus 20 proc. dodatku nocnego, czy tylko 1276 zł?
Ustalając obecnie wynagrodzenie urlopowe tej pracownicy, pracodawca musi uwzględnić jej wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, ale w wysokości należnej jej w miesiącu wykorzystywania urlopu. Tak stanowi § 7 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=74468]rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.)[/link].Wynagrodzenie zatrudnionego na cały etat nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, czyli w 2009 r. 1276 zł.Ponadto szef musi uwzględnić dodatek za pracę w porze nocnej. Jest on składnikiem wynagrodzenia w zmiennej wysokości, niepodlegającym wyłączeniu przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego (nie ma go bowiem w § 6 rozporządzenia).Pracownicy przez długi czas nie przysługiwało wynagrodzenie za pracę, ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL