Szef dostanie refundację za pracownika interwencyjnego

Zatrudniając osoby bezrobotne do prac interwencyjnych, takich jak sprzątanie czy pielęgnacja zieleni, pracodawca uzyska określony zwrot kosztów z tytułu opłaconych składek ubezpieczeniowych i wynagrodzenia
Powiatowe urzędy pracy w razie braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia dla bezrobotnych mogą inicjować oraz finansować prace interwencyjne. W ich ramach pracodawcy zatrudniają bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w zamian za uzyskiwaną z urzędu pracy refundację części kosztów wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne.Czy do takich prac wolno zatrudnić każdego bezrobotnego? Jakie kroki należy podjąć, by uzyskać pomoc?[srodtytul]Specjalna sytuacja na rynku[/srodtytul]Osoby bez pracy, które mogą zostać przyjęte do zadań interwencyjnych, to bezrobotni do 25. roku życia, bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Dotyczy to również osób, które zakończyły realizację kontraktu socjalnego. To także bezrobotni powyżej 50. roku życia oraz tacy, którzy są bez kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego albo niemający wykształcenia średniego. Na tym nie koniec.Bezrobotnymi w szc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL