Podatnik nie może ponosić winy za działania podwykonawców

Dopóki organy podatkowe nie wykażą, że podatnik nie spełnił jednego z kryteriów zaliczenia wydatków do kosztów, nie mogą odmówić możliwości ich rozliczenia
[b]Tak wynika z wyroku WSA w Łodzi z 26 marca 2009 r., I SA/Łd 1448/08.[/b][srodtytul]Jaki był problem[/srodtytul]Dyrektor izby skarbowej utrzymał w mocy decyzję dyrektora urzędu kontroli skarbowej, którą określono spółce z o.o. zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Według uks prace udokumentowane fakturami nie miały miejsca, tym samym wydatki spółki, które ich dotyczyły, nie były związane z przychodami. Nie mogą zatem stanowić kosztów uzyskania przychodów.Spółka złożyła skargę do WSA, wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji.[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]Sąd stwierdził, że skarga jest zasadna. Przypomniał, że koszty uzyskania przychodów są jedynym z dwóch podstawowych elementów mających wpływ na dochód jako przedmiot opodatkowania. Nic więc dziwnego, że problematyka ta należy do najbardziej konfliktogennych.Zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszt...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL