Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 16 lipca 2009 r. w sprawie odliczenia wydatków na przystosowanie auta na potrzeby niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=65AD4D415288192DB6EC387476816CA8?id=80474]ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 , poz. 176, ze zm.)[/link], zwanej dalej „ustawą”, odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Katalog tych wydatków określa art. 26 ust. 7a ustawy.Stosownie do postanowień art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy, za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospod...
Źródło: Ministerstwo Finansów

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL