fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 113 z 17 lipca 2009

[b]Rozporządzenia Rady Ministrów[/b] (poz. 937 – 938), z 30 czerwca i 7 lipca, w sprawie:
- Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zmiana); weszło w życie 20 lipca, - wyodrębnienia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa; 17 lipca.
[b]Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 939) z 2 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu; 1 sierpnia. [b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 940 – 945): [b]- gospodarki[/b], z 26 czerwca i 2 lipca, w sprawie:– ustalenia planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, – powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu SA udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia; oba 1 sierpnia, [b]- infrastruktury[/b] z 24 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego; 1 sierpnia, [b]- rolnictwa i rozwoju wsi[/b], z 2, 27 i 16 lipca, w sprawie: – minimalnej zawartości alkoholu w wytłokach i osadzie drożdżowym; 1 sierpnia, – warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2009 – 2013; 17 lipca, – terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty; 17 lipca. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=318683]Dz.U. Nr 113[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA