Znak towarowy wniesiony aportem można amortyzować od wartości rynkowej

www.sxc.hu
Wniesienie aportem prawa ochronnego do znaku towarowego umożliwia powstanie niejako nowej wartości podlegającej amortyzacji, podczas gdy jego pozostawanie u osoby, która go wytworzyła, sprawia, że może ono nie mieć istotnej wartości podatkowej
Warto zatem mieć na uwadze, że tworzona często mozolnie przez lata wartość znaku towarowego może przynieść nie tylko korzyści handlowe, ale w niektórych sytuacjach również podatkowe.[b]– Spółka z o.o. od wielu lat działa na rynku. Przez ten czas jej znak towarowy stał się znany. Wytworzony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej znak został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym. Spółka uzyskała prawo ochronne na ten znak. Zamierza je wnieść aportem do spółki komandytowej. Jego wartość rynkowa zostanie określona według niezależnej profesjonalnej wyceny. Spółka komandytowa będzie zarządzała tym prawem, tak jak innymi ewentualnie wniesionymi do niej w przyszłości składnikami majątku, np. nieruchomościami. Przedmiotem jej działalności będzie m.in. udzielanie innym podmiotom licencji na wykorzystywanie tego znaku. Jakie w związku z tym wystąpią konsekwencje w podatku dochodowym?[/b] – pyta czytelnik DF.Wniesienie aportem prawa ochronnego na znak towaro...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL