fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Pełnomocnik sam poświadczy dokumenty dla sądu

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Adwokaci i radcowie prawni będą uwierzytelniać dokumenty w sprawach cywilnych, administracyjnych i podatkowych
Dzisiaj Sejm zajmie się senackim projektem noweli [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3F7E00A9A1036EA0B50CE674F9CD0906?id=70928]kodeksu cywilnego[/link], który ułatwić ma w ten sposób udział stronom postępowań cywilnych i administracyjnych w tym podatkowych. Na zmianie skorzystają zwłaszcza ich profesjonalni pełnomocnicy.
Podobne uprawnienia mają dostać doradcy podatkowi w postępowaniach podatkowych, a rzecznicy patentowi – w sprawach dotyczących własności przemysłowej. Wyjątkiem będą postępowania karne, tu nic się nie zmieni i prawnicy muszą przedstawiać oryginały bądź notarialne uwierzytelnienia dokumentów. Wiadomo jak wiele ich nieraz składa się na akta sprawy cywilnej czy administracyjnej. Tymczasem potrzeba dostarczenia nowego pisma może pojawiać się w trakcie sprawy, a uzyskanie oryginału czy nawet poświadczonego odpisu wymaga czasu i pieniędzy.
Tymczasem obecnie adwokaci i radcowie mogą jedynie uwierzytelniać własne pełnomocnictwa (od klienta) w danej sprawie oraz dokumenty w postępowaniu nakazowym. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=04930BD5840B55852FB48228EE532B50?id=133093]Kodeks postępowania administracyjnego[/link] oraz [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=40C85888783003A9AAFE8B890E13E6DB?id=176376]ordynacja podatkowa[/link] nie ustanawiają wprawdzie wprost obowiązku posługiwania się oryginałami, jednak sądy i urzędy co do zasady ich wymagają. Formalistyczne uregulowanie prawne przez wiele lat łagodzono w praktyce przyjmując, że kopie dokumentów, poświadczane przez radców czy adwokatów, mają moc oryginału, ale w ostatnich latach od praktyki tej coraz bardziej odstępowano stąd senacki projekt. Chcemy ułatwić stronom prowadzenie spraw sądowych oraz podatkowych – powiedział „Rz" Leon Kieres, senator sprawozdawca i współautor projektu. Ja często przedstawiam w sądzie poświadczone przeze mnie dokumenty i generalnie nie natrafiam na zastrzeżenia, ale to dobrze, że nowela usunie wątpliwości w tym względzie wskazuje mec. Jacek Siński z Kancelarii Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak. Nadal ma pozostać rygor przedstawiania oryginałów w niektórych szczególnych np. weksla i czeku, czy wyciągu bankowe, gdy bank dochodzi zapłaty na jego podstawie. Izba wyższa przyjęła nowelę [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D3B39510B6339682BA0C28DA48EBB795?id=70930]kodeksu postępowania cywilnego[/link] prawie jednomyślnie, teraz przejdzie ona pełną parlamentarną nprocedurę, a planowane wejście zmian wżycie 30 dni dni od ich ogłoszenia.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA