Jak obliczyć podatek, gdy spółka wniosła aportem akcje lub udziały

Rzeczpospolita, Paweł Gałka
Wniesienie aportem udziałów lub akcji do innej spółki kapitałowej powoduje powstanie przychodu do opodatkowania. Nie ma takiego skutku,gdy aport wnoszony jest do spółki osobowej
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4A151CB6F8253144CC6876777E82D0DB?id=115893]Ustawa o CIT[/link] przewiduje możliwość powstania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny. Spółka kapitałowa wnosząca aportem swoje udziały lub akcje uzyska zatem przychód z objęcia udziałów, doliczany do innych jej przychodów, opodatkowanych na ogólnych zasadach.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy o CIT jest nim nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Przychód ten zatem nie powstanie, gdy przedmiotem aportu będzie przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowana część ([b]>patrz ramka niżej[/b]).[srodtytul]Jak ustalić koszt[/srodtytul]Sposób ustalenia kosztu uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów/akcji zależy od tego, w zamian za co zostały uprzednio objęte udziały czy akcje wnoszone aportem...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL