Dzień urlopu to osiem godzin pracy

[b]Pracownica jest zatrudniona na ćwierć etatu. Przychodzi do firmy codziennie (od poniedziałku do piątku), ale pracuje po dwie godziny. Ostatnio wystąpiła z wnioskiem o siedem dni roboczych urlopu. Zgodnie z kodeksem pracy przysługuje jej 26 dni wolnego. Jak w takim wypadku policzyć urlop? Ile godzin pracy przypada na jeden dzień wolnego?[/b]Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przy czym przy udzielaniu urlopu jeden dzień urlopu odpowiada ośmiu godzinom pracy.Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.W przypadku, o który pyta czytelnik, urlop pracownicy ma wynosić siedem dni (1/4 x 26 = 6,5, co po zaokrągleniu daje 7 dni). A to stano...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL