Prawo w firmie

Dzięki outsourcingowi firma może koncentrować się na podstawowej działalności

Przekazanie części zadań, które dotychczas wykonywaliśmy sami, innemu przedsiębiorcy, pozwala na obniżenie kosztów
Prawie wszystkie firmy korzystają z outsourcingu, często w ogóle nie zastanawiając się nad tym, że to czynią, i nie podpisując żadnych specjalnych umów.Przykładem mogą być usługi pocztowe. Zamiast zatrudniać własnego kuriera i wyposażać go w samochód lub inny środek transportu, listy i paczki firma nadaje na poczcie. Podobnie jest z usługami telekomunikacyjnymi lub rozliczaniem transakcji dokonywanym za pośrednictwem banków (chociaż te ostatnie wymagają oczywiście zawarcia stosownych umów). Przecież rzadko kto jeździ własnym opancerzonym furgonem i zbiera pieniądze od klientów.Outsourcing pozwala na koncentrację sił, środków i procesów zarządzania na zasadniczych celach firmy. A to szansa na zwiększenie elastyczności działań, a poprzez oszczędność czasu i zasobów ludzkich również wydajności.[srodtytul]Poboczne zadania[/srodtytul]Podjęcie decyzji o przekazaniu na zewnątrz realizacji usług bądź zadań powinno być poprzedzone dokonaniem dogłębnej ana...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL