Wolno się sądzić o gwarancję płacy

Fotorzepa, Piotr Nowak PN Piotr Nowak
Roszczenia pracowników wynikające z pakietów socjalnych będą rozpatrywać sądy pracy
Takie rozwiązanie przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projekt zmiany ustawy o związkach zawodowych.Zgodnie z nowym art. 26[sup]2[/sup] tej ustawy związki zawodowe będą mogły zawierać porozumienia dotyczące zobowiązań związanych z ochroną roszczeń pracowników. Jeśli wynikną z nich jakieś roszczenia, to właściwy do ich rozstrzygania będzie sąd pracy.[b]Taka zasada będzie obowiązywać w porozumieniach zawieranych nie tylko z pracodawcą, ale także z innym podmiotem.[/b]W praktyce chodzi o tzw. pakiety socjalne i gwarancji pracowniczych, a także porozumienia w sprawie gwarancji socjalnych. Związki często zawierają je z podmiotem, który jeszcze pracodawcą nie jest, ale zamierza wkrótce nabyć przedsiębiorstwo lub zakład pracy albo też jego akcje lub udziały.Akty te były często zawierane podczas prywatyzacji dokonywanych na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, a także przy przejęciach niewiążących się z prywatyza...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL