Stała sprzedaż aut może być uznana za działalność gospodarczą

Podatnik, który kupuje używane samochody w sposób ciągły na przestrzeni kilku lat, musi zdawać sobie sprawę z konsekwencji, a więc uznania jego czynności za działalność gospodarczą
[b]Wyrok WSA we Wrocławiu z 16 marca 2009 r., I SA/Wr 830/08[/b][srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]Organy podatkowe określiły przedsiębiorcy kwotę niezaewidencjonowanego przychodu oraz zryczałtowany podatek dochodowy za poszczególne miesiące 2001 r. W trakcie kontroli ustaliły, że podatnik świadczył usługi transportowe w zakresie przywozu z zagranicy uszkodzonych pojazdów, organizacji procedury odprawy sprowadzanych pojazdów z zagranicy, clenia pojazdów w imieniu importerów. Z tego tytułu osiągał przychody, których nie zadeklarował do opodatkowania. Nie prowadził też wymaganych prawem ewidencji. Podatnik się odwołał. Jednak bezskutecznie. Złożył więc skargę do WSA.[wyimek]O uznaniu działalności za gospodarczą decyduje nie rezultat, ale cel[/wyimek][srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]Sąd jednak nie uwzględnił jej. Przypomniał, że w stanie prawnym obowiązującym w 2001 r. podatnik, jeśli spełniał warunki określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodo...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL