Kelnerką może być nie tylko osoba pełnoletnia

Autor: JuliaRosien
Flickr
Studenci i uczniowie dość często w czasie wakacji dorabiają jako kelnerzy. Z takimi osobami co do zasady wolno zawrzeć umowy cywilnoprawne
[b]Czy 17-latkę można zatrudnić jako kelnerkę na podstawie umowy-zlecenia?[/b] – pyta czytelnik.Odpowiedź jest pozytywna. Jednak przy zachowaniu pewnych warunków. Dotyczy to wymogów ustalonych w kodeksie cywilnym w zakresie czynności prawnych dokonywanych przez osoby niepełnoletnie. Osobnego rozważenia wymaga odpowiedź na pytanie, czy restaurator będzie mógł zatrudnić 17-letnią kelnerkę przy pracach związanych z podawaniem alkoholu. Zawarcie umowy-zlecenia będzie możliwe również pod warunkiem, że stosunek prawny łączący 17-letnią kelnerkę ze zleceniodawcą (restauratorem) nie będzie zawierał elementów charakterystycznych dla stosunku pracy.[srodtytul]Zgoda rodzica[/srodtytul]Zgodnie z art. 17 kodeksu cywilnego zawarcie umowy-zlecenia z osobą w wieku lat 17 (ograniczoną w zdolności do czynności prawnych) wymaga zgody jej przedstawiciela ustawowego, udzielonej najlepiej w formie pisemnej.Jeśli natomiast umowa zostanie zawarta bez takiej zgody, to będzie mia...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL