Gdy fiskus nabierze podejrzeń, że nie zapłacisz, zajmie twój majątek

Fotorzepa, Dor Dorota Awiorko-Klimek
Jeśli zachodzi obawa, że podatnik nie wykona zobowiązania podatkowego, fiskus może się zabezpieczyć na jego majątku. Może też ustanowić hipotekę przymusową na należących do podatnika nieruchomościach. Czasem przysługuje mu też prawo zastawu
Z ordynacji podatkowej wynika, że zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności może być zabezpieczone na majątku podatnika, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim także na majątku wspólnym. Jest to możliwe, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane, a w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję.Zabezpieczenia można dokonać również w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, określającej wysokość zobowiązania podatkowego oraz określającej wysokość zwrotu podatku. W takim wypadku [b]organ podatkowy, na podstawie posiadanych danych co do wysokości podstawy opodatkowania, określa w decyzji o zabezpieczeniu przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego[/b] oraz kwotę odsetek za zwłokę należnych od tego zobowiązania na d...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL