fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane osobowe

Gdy krewny zmarł za granicą

Autor: Telstar Logistics
Flickr
Mój krewny zmarł w Anglii. Urząd koronera wystawił tymczasowy akt zgonu (interim death certificate). Czy ten dokument wystarczy, żeby urząd stanu cywilnego wystawił polski akt zgonu? – pyta czytelnik
W Wielkiej Brytanii zgony rejestruje się w lokalnych urzędach stanu cywilnego (local register offices) w ciągu pięciu dni od zdarzenia. Jeśli jednak przyczyna śmierci nie jest oczywista, to wydanie ostatecznego aktu zgonu poprzedzone jest dochodzeniem prowadzonym przez urząd koronera (tzw. inquest). Procedura ta może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Przed jej zakończeniem koroner wydaje tymczasowy akt zgonu (interim death certificate).
Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego następuje rejestracja zgonu we właściwym urzędzie na terenie Wielkiej Brytanii i sporządzenie aktu zgonu (death certificate). Nasz czytelnik może wystąpić o sporządzenie aktu zgonu w Polsce na podstawie aktu tymczasowego wystawionego przez koronera. Będzie też musiał dostarczyć dokumenty pomocnicze, takie jak: zaświadczenie z polskiego konsulatu, kopie wydania zgody na przewiezienie i pochowanie zwłok, poprzednie akty stanu cywilnego osoby zmarłej, np. odpisy aktu urodzenia i małżeństwa, jej paszport, dowód osobisty itp. (art. 70 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=174390]ustawy z 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego, DzU z 2004 r. nr 161, poz. 1688 ze zm[/link].).
Akt zgonu powinien zostać sporządzony w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zamieszkania osoby, która jest wnioskodawcą w sprawie. masz pytanie, wyślij e-mail do autorki [mail=m.rydel@rp.pl]m.rydel@rp.pl[/mail]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA