Korekta faktury w walucie i przeliczenie na złote

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
[b]Chcemy rozpocząć wystawianie faktur VAT w walutach obcych dla klientów, których siedziba mieści się w Polsce. Mamy pewne wątpliwości związane z przeliczaniem kwot określonych w walutach obcych (euro i dolary) na złote. Po jakim kursie powinny być przeliczane faktury korygujące wystawiane w tych walutach?Spółka nie ma możliwości ustalenia w systemie operacyjnym dwóch metod przeliczania waluty obcej na złote, tzn. przeliczania po kursie historycznym bądź po kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej. Chcemy przyjąć jeden kurs przeliczania kwot w walucie obcej na złote, tzn. kurs średni z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej. Czy jest to poprawne w świetle przepisów o VAT?[/b][b]Nie.[/b] Spółka nie może przeliczać faktur korygujących według aktualnego kursu (np. kursu średniego waluty obcej z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej). Powinna przyjąć kurs historyczny...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL