fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo drogowe

Co zrobić, gdy przekroczę limit punktów karnych za wykroczenia drogowe?

[b]Jak wygląda sprawa punktów karnych za wykroczenia. Ile wynosi limit? Co się dzieje, gdy się go przekroczy? Czy można coś zrobić by zmniejszyć ilość punktów?[/b]
Zgodnie z art. 130 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D473A104C4B5BD0A0F83D2FDD25A5659?id=178080]ustawy o ruchu drogowym[/link], policja prowadzi ewidencję kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego. Każdemu z naruszeń przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 0 do 10 i wpisuje się do tej ewidencji. Do ewidencji są wpisywane naruszenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=37CBDABDCC0918C4506EFC2BADC15768?id=168006]rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego[/link]. W załączniku tym znajdziemy wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego oraz liczba punktów za poszczególne naruszenia.
[b]Limit wynosi 24 punkty w stosunku do zwykłego kierowcy i 20 punktów w stosunku do kierowcy, który przekroczył go w okresie pierwszego roku od wydania po raz pierwszy prawa jazdy[/b]. Policjant ma obowiązek zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w sytuacji, gdy kierujący pojazdem przekroczy limit. Dodatkowo komendant wojewódzki policji wystąpi do starosty z wnioskiem o cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdem w stosunku do "młodego" kierowcy. Natomiast pozostali kierowcy, w razie przekroczenia 24 punktów, podlegają kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji. Wpisane do ewidencji punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego policja usuwa po upływie roku od dnia naruszenia. Nie zrobi tego jednak, jeżeli przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które przypisana liczba punktów przekroczyła 24 punkty lub w przypadku "młodego" kierowcy - 20 punktów. W takiej sytuacji - jak już wspomnieliśmy - policja zatrzyma prawo jazdy. Kierowca może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nie dotyczy to kierowcy w okresie pierwszego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy. W szkoleniu mogą uczestniczyć kierowcy, którzy otrzymali nie więcej niż 24 punkty karne, a nie mniej niż 6 punktów. Szkolenie organizuje dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, według programu, który stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia. W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Komendant wojewódzki policji zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów temu kierowcy, który przedstawi zaświadczenie o odbyciu szkolenia. Koszt szkolenia wynosi ok. 200 zł. [b]Prosimy również o zapoznanie się z serwisem [link=http://www.rp.pl/temat/69118.html]rp.pl » Prawo » Prawo drogowe[/link].[/b]
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA