Może być trudno o porozumienia

www.sxc.hu
Brak osłon dla załóg godzących się na roczne okresy rozliczeniowe i konta czasu pracy może ograniczyć stosowanie ustawy antykryzysowej w poszczególnych zakładach
Najważniejsze dla pracodawców rozwiązanie antykryzysowe dotyczące elastycznej organizacji czasu pracy nie może być wprowadzone bez zgody związków zawodowych. Problem w tym, że ustawodawca uznał, iż cel nadrzędny, jakim jest utrzymanie miejsc pracy, może być osiągany bez uwzględnienia konsekwencji okresowego obniżenia zarobków.– Rozwiązania przyjęte przez Sejm sprawiają, że koszty, jakie załogi poniosą przy ratowaniu firmy, nie ograniczą się do zmniejszenia pensji.Zatrudnieni stracą także na wynagrodzeniu urlopowym, zasiłku chorobowym i innych świadczeniach uzależnionych od wysokości wynagrodzenia, a to oznacza, że skłonność związków do zawierania porozumień może być mała, jeżeli pracodawca nie zaoferuje w zamian jakichś dodatków wyrównawczych czy dodatkowych świadczeń – mówi Jerzy Langer z Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".Zdaniem związkowców niekorzystne porozumienia mogą być natomiast zawierane tam, gdzie negocjują je przedstawici...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL