Jeśli nie ma dodatkowych wkładów, nie powinno być podatku

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Nie każde przekształcenie spółki kapitałowej w osobową jest objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych, lecz tylko takie, które skutkuje zwiększeniem majątku spółki osobowej. Jednak nie wszystkie organy podatkowe podzielają ten pogląd
Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną czy komandytową przestało być podatkowo neutralne z chwilą wprowadzenia od 1 stycznia 2009 r. do ustaw o PIT i o CIT przepisów, w myśl których dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w razie ich przekształcenia w spółki osobowe (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT).[srodtytul]Podatek od przekształcenia[/srodtytul]Ogłoszenie tej zmiany było motorem wielu przekształceń spółek pod koniec ubiegłego roku. Sporządzając w formie aktu notarialnego umowy spółki osobowej (w związku z przekształceniem spółki z o.o.), notariusze pobierali często podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 0,5 proc. podstawy opodatkowania (wartości wkładów wspólników). Działali tak dla bezpieczeństwa podatkowego, z uwagi na niejasne brzmienie przepisów.Praktyka pobierania PCC w związku z przekształceniem spó...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL