Zmiany w ubezpieczeniach społecznych będą wchodzić w życie w trzech etapach

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Największą ich falę przyniesie wrzesień tego roku. Wtedy zacznie się m.in. proces anulowania zaległości zusowskich i zmienią się zasady zgłaszania do ZUS osób zajmujących się nowo narodzonymi dziećmi
Przed nami trzy terminy, które przyniosą zmiany w wielokrotnie nowelizowanej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=ADCFF00B2454D59A7D847FCB6AFC62ED?id=184677]ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm., dalej ustawa systemowa)[/link]. 1 września br., 1 stycznia 2010 r. i 1 czerwca 2010 r. wejdą w życie nowe rozwiązania, wprowadzone [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=00E36FAB93409150B837909689AB1577?id=310534]ustawą z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe (DzU nr 71, poz. 609, dalej ustawa nowelizująca). [/link][srodtytul]Wniosek o kontynuację w dowolnym czasie[/srodtytul]Od 1 września 2009 r. osoba, która po ustaniu tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych będzie chciała je kontynuować dobrowolnie, nie będzie związana już żadnym terminem. Będzie mogła złożyć wniosek o objęcie tymi ubezpi...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL