Zlecenie może trwać nawet wiele lat

Firmy, redukując koszty, często nie oferują osobom umów o pracę, ale umowy-zlecenie. Jak długo mogą trwać takie kontrakty cywilnoprawne? Czy są jakieś limity?
[b]Odpowiada Maciej M. Bogucki, radca prawny kancelarii Mamiński & Wspólnicy:[/b] Zlecenie jest umową cywilnoprawną regulowaną w art. 734 – 750 kodeksu cywilnego, która obejmuje zobowiązanie przyjmującego zlecenie do dokonania określonej czynności prawnej (np. zawarcia określonej umowy) lub też dokonywania wielu różnych czynności (nawet o nieustalonej w umowie liczbie) w imieniu zleceniodawcy. Ma charakter tzw. umowy starannego działania. Oznacza to, że przedmiotem zobowiązania zleceniobiorcy nie jest bezpośrednio osiągnięcie określonego przez zleceniodawcę celu, ale podjęcie z należytą starannością wszelkich działań, aby tenże cel osiągnąć. Zleceniodawca może udzielać zleceniobiorcy wskazówek co do sposobu wykonania zlecenia. Zlecenie jest z zasady odpłatne, choć strony mogą postanowić inaczej. Umowa ta stanowi punkt odniesienia dla różnego rodzaju umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami.Analizując kwestię trwał...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL