Niekiedy pracodawca musi dać podwładnemu jeden, a niekiedy sześć dni wolnego

Ślub pracownika czy pogrzeb jego matki oznaczają dla szefa konieczność zwolnienia go z zajęć
Choć pracownik musi przestrzegać ustalonego w firmie czasu pracy, zdarzają się sytuacje przewidujące od tego odstępstwa. Wprowadza je [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=30A05D03C7C3D410C9536BE683C512E7?id=73958]rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (DzU nr 60, poz. 281 ze zm., dalej rozporządzenie)[/link].[srodtytul]Urlopy okolicznościowe [/srodtytul]Pracodawca musi tymczasowo zwolnić podwładnego od świadczenia pracy, jeśli taki obowiązek wynika z kodeksu pracy lub przepisów wykonawczych do niego albo innych.Rozporządzenie reguluje m.in. kwestię zwolnień od pracy, popularnie zwanych urlopami okolicznościowymi. Zgodnie z § 15 szef musi udzielić pracownikowi dwudniowego zwolnienia od pracy w razie jego ślubu, urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, rodzica bądź osoby, która pr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL