Urzędnicy

Nowe zasady ocen okresowych w służbie cywilnej

Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Pozostają kryteria obowiązkowe i wybieralne. Ale cechy i umiejętności, które mają być zweryfikowane, zostały skatalogowane w zależności od rangi członka korpusu
Przełożony ocenianego pracownika służby cywilnej (SC) niższego szczebla, tak jak dotychczas, będzie mógł wybrać od trzech do pięciu cech z katalogu, według których dokona oceny. Samą ocenę wystawi na arkuszu A, określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Oceniając osoby na wyższych stanowiskach i kierowników urzędów, poza katalogiem obowiązkowym, będzie można wybrać nie więcej niż dwa najistotniejsze kryteria. W przypadku tej grupy wyższych urzędników trzeba się będzie posługiwać arkuszem B (załącznik nr 4). Przy stanowiskach dyrektora generalnego urzędu oraz wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zastępcy wprowadzono możliwość posiłkowania się opinią pracy ocenianego, wystawioną odpowiednio przez szefa SC i głównego lekarza weterynarii. Bardziej rozbudowany stanie się również system przyznawania oceny końcowej. Obecnie polega on jedynie na określeniu, czy urzędnik wykonuje swoje obowiązki w sposób celujący, bardzo dobry, zadowalający lub niezadowalający. Na tej podstawie ocena jest pozytywna lub negatywna. Dokonując oceny okresowej członków SC po 3 czerwca, trzeba będzie posługiwać się ocenami cząstkowymi. Na ich podstawie obliczana będzie średnia arytmetyczna, która dopiero wskaże nam, czy wynik oceny jest pozytywny, czy negatywny.
[b]Te zasady wprowadza[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=311457] rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 8 maja 2009 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu SC (DzU nr 74, poz. 633)[/link].[/b] 3 czerwca zastąpi ono obecnie obowiązujące [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=185387]rozporządzenie z 5 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania ocen urzędników SC (DzU nr 69, poz. 453)[/link].
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL