Zapłata za przeterminowane produkty nie jest odszkodowaniem

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Kwoty wypłacane spółce w związku z utratą terminu ważności magazynowanych przez nią produktów, stanowiące ich równowartość, są następstwem świadczonych przez spółkę usług, a nie odszkodowaniem za poniesioną szkodę
Należy je zatem potraktować jako formę wynagrodzenia za świadczone usługi, wynikające bezpośrednio z umowy zawartej z kontrahentem, i opodatkować VAT.[b]Tak orzekł WSA w Warszawie 22 kwietnia 2009 r. (III SA/Wa 3130/08).[/b]Spółka prowadzi działalność polegającą na dystrybucji produktów szwajcarskiego kontrahenta. Zgodnie z umową utrzymuje w magazynach określony stan zapasów poszczególnych produktów. Ma to na celu zwiększenie dostępności produktów dla odbiorców spółki. Jednak niekiedy skutkuje utratą terminu ważności części produktów, w związku z czym szwajcarski kontrahent wypłaca spółce określoną kwotę stanowiącą ich równowartość.Zdaniem spółki otrzymane kwoty należy traktować jako odszkodowanie, jakie kontrahent płaci w celu wynagrodzenia szkód spowodowanych narzuconym modelem sprzedaży.Organ podatkowy nie zgodził się z tym. Wskazał, że otrzymana należność nie ma cech odszkodowania za poniesioną szkodę, gdyż w tej sprawie nie zaistniały oko...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL