Jak menedżer rozlicza się z fiskusem

Rzeczpospolita, Paweł Gałka
Czy menedżerowie mogą rozliczać PIT od przychodów z tytułu zarządzania przedsiębiorstwem na takich zasadach jak przedsiębiorcy? Czy mogą wybrać liniowy podatek? Organy podatkowe odpowiadają przecząco na te pytania. Tymczasem są rozwiązania, które pozwalają uznać, że menedżer jednak uzyskuje przychód z działalności gospodarczej
Ustawodawca podatkowy zrobił wszystko, by to wykluczyć. 1 stycznia 2004 r. wprowadził do ustawy o PIT zmiany, z których dość jednoznacznie wynika, że przychody tego rodzaju nie mogą być rozliczane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.Wcześniej menedżerowie często z tej możliwości korzystali.Od 2004 r. zmieniła się jednak definicja pozarolniczej działalności gospodarczej oraz treść art. 13 pkt 9 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem za przychody z osobiście wykonywanej działalności uznaje się m.in. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby – niezależnie od sposobu ich powoływania – należące do składów zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.Oznacza to, że przychod...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL