Za nieobowiązkowość zwolnisz natychmiast

Świadczenie pracy po spożyciu alkoholu uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne
Rzeczpospolita, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Kiedy pracodawca decyduje się na rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem w trybie dyscyplinarnym, zazwyczaj uzasadnia to ciężkim naruszeniem przez podwładnego obowiązków pracowniczych. Nie wiadomo jednak, jak rozumieć to sformułowanie. Tłumaczenia na próżno szukać w kodeksie pracy
Kodeks pracy nie wymienia także przewinień uzasadniających dyscyplinarne zwolnienie pracownika.[b]Pomocne w tym jest orzecznictwo Sądu Najwyższego. W wyroku z 9 grudnia 1976 r. (I PRN 111/76)[/b] SN uznał, że ciężkie naruszenie przez zatrudnionego podstawowych obowiązków pracowniczych zachodzi wówczas, gdy m.in. jego działanie lub zaniechanie cechuje wina umyślna albo rażące niedbalstwo. Przy ocenie, czy miało miejsce takie właśnie zachowanie pracownika, trzeba brać pod uwagę wszelkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na osąd o charakterze jego zawinienia.[srodtytul]Decyzja szefa[/srodtytul]Zazwyczaj to pracodawca musi zdecydować, czy dane zachowanie podwładnego można uznać za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych uzasadniające rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym. W związku z tym, że jego decyzja może być zweryfikowana przez sąd pracy, pracodawca powinien pamiętać, że w razie rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 52 § 1...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL