Dojazdy na uczelnię mogą zwiększyć firmowe koszty

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Gdy dojazdy podatnika z miejsca zamieszkania na uczelnię będą miały wpływ na utrzymanie prowadzonej firmy i jej rozwój, wydatki poniesione na ten cel mogą być zaliczone do kosztów podatkowych
[b]Wynika tak z interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 2 stycznia 2009 r. (ITPB1/415-678/08/MM)[/b].Z pytaniem wystąpił podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie ratownictwa medycznego. Dokształca się na studiach, których kierunek pokrywa się z rodzajem prowadzonego przedsiębiorstwa.[b]Zastanawiał się, czy dojazdy na uczelnię może wliczyć w koszty uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.[/b][srodtytul]Izba mówi tak...[/srodtytul]Izba przyznała mu rację. Przypomniała, że w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem wymienionych w art. 23. [b]Aby dany wydatek można było uznać za koszt, spełnione muszą być jednak pewne warunki.[/b] Chodzi o to, aby:- celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) było osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo z...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL