Radcowie

Radcowie podnoszą kwalifikacje na kursach

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Za artykuły na żółtych stronach „Rzeczpospolitej” radca prawny może zdobyć punkty, które zalicza mu się na poczet obowiązkowego szkolenia zawodowego
Od początku roku radcowie prawni mają obowiązek się dokształcać i podnosić kwalifikacje. W ciągu kolejnych trzech lat zarówno pracujący we własnej kancelarii, jak i zatrudniony na etacie w przedsiębiorstwie czy urzędzie powinien uzbierać minimum 30 pkt. Oprócz udziału w szkoleniach może je zdobywać fachowymi publikacjami prasowymi.
[srodtytul]Punkty za godziny[/srodtytul] Pierwszy tzw. cykl szkoleń zawodowych rozpoczął się 1 stycznia 2009 r., a skończy 31 grudnia 2011 r.
Zgodnie z ubiegłoroczną uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych punkty można zdobywać jako słuchacz albo wykładowca kursów doskonalenia kwalifikacji. Każda godzina udziału w zajęciach doszkalających zorganizowanych przez KRRP i rady izb okręgowych jest warta 2 pkt; radca, który jest wykładowcą, otrzymuje 4 pkt. Na szkoleniach organizowanych dla radców przez pracodawców oraz przez instytucje spoza samorządu zawodowego kursant może zarobić 1 pkt, a szkoleniowiec – 2 pkt za godzinę. Wykładowcy na aplikacjach mogą zdobyć 1 pkt za godzinę. Prezydium KRRP ogłosiło ostatnio interpretację precyzującą przepisy uchwały. [srodtytul]Wykładnia samorządowa[/srodtytul] – Pytania napływały i od izb, i od samych radców, więc uznaliśmy za celowe przygotowanie takich wyjaśnień – mówi Jan Łoziński, wiceprezes KRRP. Wynika z nich m.in., że za szkolenie zawodowe nie można uznać np. prelekcji z dziedziny prawa dla osób wykonujących inne zawody (np. przedsiębiorców). To jest świadczeniem pomocy prawnej. Szkolenie zawodowe to takie, które organizowane jest dla radców i prowadzone przez radców albo sędziów, adwokatów, notariuszy, pracowników nauki lub prawników o wysokich kwalifikacjach specjalistycznych. Kursy zaliczone w krajach członkowskich Unii Europejskiej traktuje się tak samo jak krajowe. Prezydium KRRP przesądziło, iż studiów podyplomowych nie można uznać za formę szkolenia zawodowego. Radca prawny, który jest nauczycielem akademickim, nie wypełnia zaś obowiązku szkoleniowego, prowadząc jako pracownik wykłady z prawa. Uchwała zalicza punkty za udział w szkoleniu organizowanym przez pracodawcę. Można zdaniem prezydium KRRP uznać, że radca prowadzący szkolenie w kancelarii oraz koledzy z firmy – nawet jeśli świadczą usługi jako jej wspólnicy – biorący w nim udział jako słuchacze, spełniają obowiązek doskonalenia zawodowego. Doprecyzowano także pojęcie instytucji szkoleniowej: jej przedmiot działalności powinien wynikać z ustawy, statutu albo aktu powołującego ją do życia. [srodtytul]Ceni się publikacje[/srodtytul] Punkty można uzyskiwać również za publikacje prawnicze: opracowania, artykuły w czasopismach fachowych, glosy do orzeczeń sądów, komentarze – za każdą 6 pkt. Krajowa Rada Radców Prawnych sprecyzowała, że nie muszą to być publikacje po polsku (mogą być w języku obcym, wydane w kraju członkowskim Unii Europejskiej). Nie zalicza się jednak artykułów wydrukowanych w prasie codziennej. Wyjątkiem są zamieszczone na kolumnach prawnych “Rzeczpospolitej” i w “Gazecie Prawnej”. [i]Masz pytanie, wyślij e-mail do autora: [mail=i.walencik@rp.pl]i.walencik@rp.pl[/mail][/i] [ramka][b]Komentuje Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych[/b] Powołane rok temu Centrum Szkolenia Ustawicznego to duży sukces samorządu. KRRP podjęła w kwietniu i czerwcu 2008 r. uchwały określające zasady wypełniania przez radców prawnych obowiązku uczestniczenia w szkoleniach zawodowych. Działalność centrum to nie tylko organizowanie własnych form dokształcania i doskonalenia kwalifikacji, ale także współpraca w tej dziedzinie z okręgowymi izbami radców prawnych i wsparcie w organizacji szkoleń własnych izb, pomoc w pozyskiwaniu wybitnych wykładowców, a także dofinansowanie szkoleń. Szkolenia cieszą się ogromnym powodzeniem i na niektóre z nich nie ma już miejsc do końca roku. Od września 2008 r. do końca kwietnia 2009 r. skorzystało z nich ponad 1600 radców. [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL