Nieruchomości

Najemca wykupi garaż bez przetargu

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Spółdzielnie mieszkaniowe za darmo przekształcą użytkowanie wieczyste we własność. To na razie propozycja. Zawiera ją projekt, wczoraj odbyło się pierwsze jego czytanie
Chodzi o nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami (jej autorem jest rząd).
Zgodnie z nim w trybie bezprzetargowym najemcy i dzierżawcy będą mogli nabywać od gminy lub starostwa budynki użytkowe (oddane im w całości w dzierżawę lub w najem). Chodzi przede wszystkim o pawilony handlowe. Na tej zmianie mają też skorzystać najemcy wykupujący wolno stojące garaże. Projekt rozstrzyga wątpliwości dotyczące ustalania wysokości bonifikat przy wykupie. Większość gmin ustala je w jednej uchwale.
Tymczasem powstała sprzeczna z tą praktyką linia orzecznicza sądów administracyjnych. Uważają one, że zgoda na udzielenie bonifikaty powinna być indywidualna, a więc za każdym razem należy rozstrzygać oddzielnie, czy się ona należy i w jakiej wysokości. [b]Projekt natomiast sankcjonuje praktykę, że wystarczy jedna ogólna uchwała.[/b] Wprowadza też zmiany do innych ustaw, m.in. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. [b]Rząd proponuje dodatkową możliwość darmowego przekształcenia: dla spółdzielni mieszkaniowych. [/b] Ze zmiany skorzystają tylko te spółdzielnie mieszkaniowe, które uzyskały prawo użytkowania wieczystego: w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed 5 grudnia 1990 r. albo na podstawie dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (tzw. dekretu warszawskiego). Spółdzielnia musi być ponadto użytkownikiem wieczystym 13 października 2005 r. W tej chwili mogą one tanio przekształcić użytkowanie wieczyste tylko wtedy, gdy zgodzi się na to rada miasta (dla gruntów komunalnych) albo wojewoda (dla gruntów Skarbu Państwa). Bonifikaty stosują najczęściej tylko duże miasta i wynoszą one zazwyczaj 95 proc. opłaty za przekształcenie. Małe miasta są upustom niechętne.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL