Opóźnienie w wypłacie pozwoli pracownikowi rozwiązać angaż bez uprzedzenia

Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika z powodu naruszenia przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków jest skuteczne bez względu na to, czy wskazane przyczyny rzeczywiście wystąpiły
Fotorzepa, bartosz jankowski Bartosz Jankowski
Zatrudniony może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli pracodawca nie wypłaca mu w całości i terminowo pensji. Stanowi to bowiem ciężkie naruszenie przez szefa jego podstawowych obowiązków
Rozwiązanie angażu pracowniczego bez wypowiedzenia może nastąpić zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika. Jednak jest to możliwe w ściśle określonych przypadkach.I tak, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia np. wówczas, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec niego. W takim przypadku zatrudnionemu przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres dwóch tygodni. Tak wynika z art. 55 § 11 k.p.[srodtytul]O podstawach w orzecznictwie[/srodtytul]Kodeks pracy nie wskazuje wyraźnie, jakie z obowiązków ciążących na pracodawcy uznać należy za podstawowe, których naruszenie daje pracownikowi prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę. Jednakże powszechnie przyjmuje się, że [b]pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi w te...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL