fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Od kiedy amortyzować licencję

Od kiedy amortyzujemy zakupioną licencję (program komputerowy)?
Co do zasady licencję można amortyzować od momentu nabycia (np. zakupu) pod następującymi warunkami:- posiadania tytułu własności,- ujęcia w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz- wykorzystywania w działalności gospodarczej.W wypadku licencji na używanie programów komputerowych termin rozpoczęcia amortyzacji na ogół przesuwany jest w czasie do momentu pełnego wdrożenia programu komputerowego (dostosowania do potrzeb podatnika). Wydaje się to racjonalne i uzasadnione, ponieważ pozwala uniknąć problemów z ujęciem kosztów wdrożenia (koszty te, zgodnie z przyjętą praktyką, zwiększają wartość licencji).[i]Dariusz Gałązka, partner, biegły rewident w Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o.[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA