Zlecenie na wyjeździe to nie delegacja

Fotorzepa, Bartosz Siedlik
Tylko należności za czas podróży są wolne od podatku dochodowego. Nie jest podróżą stałe wykonywanie zlecenia poza siedzibą zleceniodawcy
[b]– Spółka jako zleceniodawca zawiera umowy-zlecenia z osobami fizycznymi na wykonanie określonych zadań poza miejscem siedziby i prowadzenia działalności gospodarczej. Umowy określają, że przedmiot zlecenia będzie wykonywany we wskazanym miejscu, często za granicą. Ustalając wynagrodzenie, jednocześnie zobowiązujemy się do pokrycia kosztów przejazdu do miejsca wykonania zlecenia i pobytu, traktując ten zwrot kosztów jako koszty delegacji i diet zwolnione z podatku. Czy prawidłowo?[/b]Zgodnie z art. 21 ust. pkt 16b i ust. 13 ustawy o PIT wolne od podatku są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL