fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Pilnuj, którą kratkę zaznaczasz

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Podatnicy, którzy chcą się rozliczyć wspólnie z małżonkiem lub – jeśli samotnie je wychowują – z dzieckiem, muszą podjąć decyzję w tej sprawie, zanim złożą zeznanie podatkowe
Potem żadna korekta w tym zakresie nie będzie wchodziła w grę.
Zasadniczo podatnicy mają prawo do korygowania zeznań i deklaracji; daje im je art. 81 ordynacji podatkowej. Wystarczy, że złożą odpowiednią deklarację i dołączą do niej pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.
Od tej zasady są jednak wyjątki. Jednym z nich jest art. 6 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem wspólne opodatkowanie (z małżonkiem lub z dzieckiem) nie ma zastosowania do podatników, który wniosek w tej sprawie złożą po 30 kwietnia.
Nie chodzi tu o specjalny wniosek na odrębnym dokumencie. Złożeniem wniosku o wspólne opodatkowanie jest zaznaczenie wybranego kwadracika na formularzu PIT-36 lub PIT-37 w rubryce „Wybór sposobu opodatkowania”.
Kwadracik jest mały, ale decyzja bardzo ważna, bo nie da się jej zmienić po złożeniu zeznania. Dla sądów i organów podatkowych bowiem zaznaczenie kwadracika jest traktowane jako złożenie oświadczenia.
Jeśli więc ktoś zaznaczy na formularzu PIT (czyli oświadczy), że rozlicza się sam, a po złożeniu zeznania policzy, że bardziej opłacałoby mu się rozliczenie wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem, to niestety nie może już zmienić decyzji.
[b]Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w trzech wyrokach z 5 sierpnia 2008 r. (sygn. I SA/ Gd 78/08, I SA/Gd 79/08, I SA/Gd 80/08)[/b]. Wyjaśnił w nich, że „czym innym jest korekta danych wykazanych w deklaracji, a czym innym złożenie oświadczenia w przedmiocie wyboru formy opodatkowania. (...) Brak oświadczenia o zamiarze łącznego opodatkowania małżonków w zeznaniu rocznym nie może być sanowany [naprawiany] późniejszą korektą”.
W każdym z tych wyroków sąd podkreślił, że złożenie błędnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania obciąża wyłącznie podatnika. Nie może się on tłumaczyć pomyłką, nieumyślnością czy niezrozumieniem treści przepisu. Nie ma też znaczenia, jaki był jego pierwotny zamiar.
Do identycznych wniosków doszły wcześniej:[b] WSA w Białymstoku w wyroku z 19 grudnia 2007 r. (I SA/Bk 381/07) i NSA – Oddział Zamiejscowy w Katowicach w wyroku z 15 listopada 2001 r. (sygn. I SA/ Ka 1847/00).[/b]
Oczywiście brak możliwości zmiany decyzji co do formy opodatkowania nie oznacza, że nie można poprawiać innych pomyłek w zeznaniu. Jednak – jak orzekł[b] WSA w Warszawie w wyroku z 14 lipca 2004 r. (sygn. III SA 777/03)[/b] – „dopuszczalność skorygowania po 30 kwietnia (...) poszczególnych kwot zamieszczonych w rubrykach PIT nie uprawnia do jednoczesnego złożenia nowego – zmienionego – oświadczenia o wyborze (...) łącznego bądź rozdzielnego opodatkowania małżonków. Takie oświadczenie złożone po 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym nie wywołuje skutków prawnych i nie może być podstawą do stwierdzenia nadpłaty”.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA