fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Szef zapłaci za niewłaściwe prowadzenie akt

Jeśli pracodawca nie prowadzi akt osobowych pracowników grozi mu za to grzywna
Rzeczpospolita, Raf Rafał Guz
Jeżeli pracodawca w sposób nierzetelny prowadził teczki pracownika i ten poniósł z tego powodu szkodę, to może być on zobowiązany do zapłaty stosownego odszkodowania
Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy pracownik wskutek niewłaściwego prowadzenia przez pracodawcę akt osobowych nie może uzyskać świadczeń emerytalnych lub rentowych lub uzyskuje je w zaniżonej wysokości.Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy bowiem prowadzenie akt osobowych pracownika. Obowiązek ten wynika jednoznacznie z art. 94 pkt 9a kodeksu pracy (k.p.), w myśl którego pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników.[srodtytul]Detale w rozporządzeniu...[/srodtytul]Uszczegółowienie tego obowiązku zawierają przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=73963]rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU nr 62 poz. 286 ze zm.)[/link], gdzie dokładnie określono, w jaki sposób mają być prowadz...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA