fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urząd powinien brać pod uwagę okresy przedawnienia

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Jeśli zachodzą przesłanki umorzenia postępowania z uwagi na przedawnienie zobowiązania podatkowego, organ podatkowy powinien ustosunkować się do tego merytorycznie. Inaczej naruszy przepisy
Tak wynika z[b] wyroku WSA w Łodzi z 4 marca 2009 r., III SA/Łd 567/08.[/b]Naczelnik urzędu skarbowego odmówił umorzenia postępowania egzekucyjnego. Na podstawie tytułów wykonawczych zajęto rachunek bankowy podatnika, co spowodowało przerwanie biegu terminu przedawnienia powstałych zobowiązań podatkowych. Zgodnie bowiem z art. 70 § 1 ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.Bieg przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Uchylenie natomiast decyzji (będących podstawą wystawienia tytułów wykonawczych) i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania nie ma wpływu na bieg terminu przedawnienia i nie powoduje pozbawienia podjętych zgodnie z prawem środków egzekucyjnych i ich mocy prawnej, co powoduje, że nie zaistniały przesłanki uzasadniające umorzenie postępowania egzekucyjnego....
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA