fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Trzeba odprowadzić podatek z pustej faktury

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Wystawienie faktury z wykazanym VAT skutkuje obowiązkiem jego zapłatyniezależnie od tego, czy wykonano usługi udokumentowane tą fakturą
Przez wystawienie faktury należy rozumieć sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie innej osobie, a tym samymwprowadzenie do obrotu prawnego.Taki pogląd wyraził [b]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 9 kwietnia 2009 r. (I SA/Ol 141/09)[/b], oddalającym skargę podatnika na decyzję nakazującą zapłatę podatku z takiej faktury.[srodtytul]Umowa o usługi reklamowe[/srodtytul]Podatnik zawarł z Komitetem Wyborczym Samoobrona umowę o świadczenie usług reklamowych. Konkretnie chodziło o promocję trasy koncertowej zespołu Ich Troje. Wynagrodzenie za wykonanie całego zlecenia miało być płatne w trzech transzach. Podatnik wystawił na rzecz KW Samoobrona fakturę dokumentującą realizację pierwszego etapu kampanii reklamowej. Została ona doręczona zleceniodawcy i opłacona. Ta faktura nie była sporna.Po doręczeniu faktury dokumentującej realizację drugiego etapu kampanii podatnik dowiedział się, że umowa nie będzie kontynuowana, ponieważ zleceniodawca nie jest zadowolony ze...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA