fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przygotowujemy informację o otrzymanej pomocy publicznej

Dwa dni temu minął termin na przedstawienie danych o uzyskanych od początku roku dofinansowaniach wynagrodzeń niepełnosprawnych. Teraz trzeba będzie je przekazywać co miesiąc – tak wynika z zamieszczonych 9 kwietnia wyjaśnień PFRON
Pomoc publiczną stanowi miesięczne dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wypłacane na podstawie art. 26 a – c [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=13880B5BACE84D1415A70D3157D90C20?id=257066]ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm.)[/link], dalej ustawa o niepełnosprawnych.Ma więc do niej zastosowanie art. 41 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) – DzUrz UE L 214 z 9 sierpnia 2008 r. – w zakresie pomocy w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.Tak wynika z § 2 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AF88B7309DC922E08CB4E7D45BCA258E?id=297665]rozporządzenia ministra pracy i polityki społ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA