fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 45 z 20 marca 2009

[b]Rozporządzenie Rady Ministrów [/b](poz. 363) z 24 lutego w sprawie nadania Państwowemu Instytutowi Geologicznemu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego; wejdzie w życie 4 kwietnia.
[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 364 – 371): [b]- finansów[/b] z 4 marca w sprawie kontroli wewnętrznej, ewidencji zawartych transakcji, zapobiegania występowaniu konfliktów interesów oraz dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych; 4 kwietnia,
[b]- obrony narodowej[/b] z 9 marca zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych; 4 kwietnia, a niektóre przepisy 1 stycznia 2010 r., [b]- pracy i polityki społecznej[/b] z 9 marca w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 4 kwietnia, [b]- rolnictwa i rozwoju wsi[/b], z 2 i 5 marca, w sprawie: – warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości, – wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (zmiana); oba 4 kwietnia, [b]- sprawiedliwości[/b], z 27 lutego oraz z 5 i 10 marca, w sprawie: – warunków technicznych urządzeń wchodzących w skład środków technicznych w systemie dozoru elektronicznego, a także sposobu organizowania tych urządzeń w system oraz sposobu przekazywania danych wewnątrz tego systemu; 20 marca, – sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego; 1 września, – przeprowadzenia sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego; 4 kwietnia. Zobacz treść [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=305035]Dz.U. nr 45[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA