fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Od napiwków trzeba czasem płacić składki

W naszej restauracji zatrudniamy kelnerów. Do rachunków doliczane są napiwki, które wypłacamy wraz z wynagrodzeniem za pracę. Czy od nich muszą być płacone składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne?
[b]Tak.[/b] Napiwki, które otrzymują pracownicy restauracji za pośrednictwem pracodawcy, są przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych i tym samym stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany ze stosunku pracy. Tak wynika z art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Nie są w niej uwzględniane tylko:- wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, zasiłki,- przychody wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 – 32 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=77617]rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.)[/link], wśr...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA