fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 43 z 18 marca 2009

[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 345 – 353):
[b]- infrastruktury[/b], jedno z 12 i dwa z 17 marca, w sprawie: – harmonogramu realizacji uprawnień do premii gwarancyjnej w związku z remontem lokalu mieszkalnego,
– zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, – sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów; wszystkie weszły w życie 19 marca, [b]- pracy i polityki społecznej[/b], z 6, 9 i 16 marca, zmieniające rozporządzenia w sprawie: – warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej, – sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; te dwa z 18 marca, – różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków; 1 kwietnia, [b]- spraw wewnętrznych i administracji[/b], z 4 i 11 marca, zmieniające rozporządzenia w sprawie: – przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika; 2 kwietnia, – uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej; 18 marca, [b]- zdrowia[/b] z 5 marca zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych; 18 marca. Zobacz treść [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=304854]Dz.U. nr 43[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA