fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fundusz nie wypłaci jubileuszówki

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Nasza firma jest w stanie upadłości. Należności będzie wypłacał Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Niektórzy z pracowników twierdzą, że powinni dostać nagrody jubileuszowe. Czy będą mogli skutecznie ubiegać się o jej wypłatę ze środków funduszu?
[b]Nie.[/b] Nagroda jubileuszowa nie podlega wypłacie ze środków FGŚP. W razie niewypłacalności pracodawcy z funduszu podlegają zaspokojeniu należności główne z tytułu:> wynagrodzenia za pracę,> przysługujących pracownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy:– wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,– wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92 k.p.,– wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,– odprawy pieniężnej przysługującej na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,– ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 § 1 kodeksu pracy, należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy,– odszkodowania, o którym mowa w...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA