fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Brak dowodów represjonowania

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Nie ma dokumentów świadczących, że Bolesław Tejkowski byłrepresjonowany za działalność polityczną
Potwierdzenia represji odmówił kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
[b]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Tejkowskiego, a Naczelny Sąd Administracyjny nie uwzględnił skargi kasacyjnej (Sygn. II OSK 407/08) [/b]. 75-letni dziś Bolesław Tejkowski powołał Polski Związek Wspólnoty Narodowej, a obecnie jest przewodniczącym Stronnictwa Narodowego Polska Wspólnota Narodowa. Trzykrotnie kandydował na prezydenta RP, lecz nie zebrał 100 tys. podpisów. Oskarżany o propagowanie antysemityzmu, a w 1994 r.skazany przez sąd za lżenie władzy.
W 2007 r. wystąpił o potwierdzenie represjonowania za działalność polityczną – co zgodnie z ustawowymi przepisami dałoby mu prawo do odszkodowania i emerytury. Dziś jej nie dostaje z powodu zbyt krótkiego stażu pracy. Podał m. in., że w 1965 r. był przez pół roku aresztowany, a w 1982 r.– internowany. Do 1989 r. pozostawał bez pracy z powodu działalności w Polskim Związku Wspólnoty Narodowej. Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych odmówił komentarza. W Instytucie Pamięci Narodowej nie ma dokumentów potwierdzających działalność Tejkowskiego w opozycyjnych strukturach. Z archiwów b. Urzędu Ochrony Państwa wynika jedynie, że Tejkowski był internowany przez trzy miesiące w Białołęce. Oddalając skargę B. Tejkowskiego na odmowną decyzję, WSA w Warszawie stwierdził, że skoro ani IPN, ani UOP nie mają dowodów, że partia Tejkowskiego prowadziła działalność przed 1989 r., decyzja nie mogła być inna. W skardze kasacyjnej B. Tejkowski ponownie przedstawił swoją wersję przebiegu działalności opozycyjnej do 1989 r., wskazując powszechnie znane na braki w archiwach IPN i UOP. NSA uznał, że nieprawidłowe sformułowanie skargi kasacyjnej uniemożliwia merytoryczną ocenę zaskarżonego wyroku WSA i oddalił skargę kasacyjną.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA