fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sprawdź, czy dłużnik ma mieszkanie

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Firma, która jest wierzycielem mieszkańca spółdzielni, może wystąpić do jej zarządu o informacje na temat posiadanych przez dłużnika praw do lokali i okoliczności ich sprzedaży
[b]Tak wynika z decyzji generalnego inspektora ochrony danych osobowych wobec jednego z wierzycieli (sygn. DOLiS-DEC-856/08)[/b].Wierzyciel chciał wnieść przeciwko swojej dłużniczce powództwo oparte na art. 527 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=70928]kodeksu cywilnego[/link], czyli tzw. skargę pauliańską.Jaki jest mechanizm takiej skargi? Gdy dłużnik dokonał czynności prawnej z pokrzywdzeniem wierzycieli (a osoba trzecia uzyskała przez to korzyść majątkową), to wierzyciel może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego. Muszą być jednak spełnione jeszcze dwa warunki: dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia swojego wierzyciela, a ponadto osoba trzecia o tym wiedziała albo – przy zachowaniu należytej staranności – mogła się dowiedzieć.Firma wierzyciel wystąpiła do jednej ze spółdzielni mieszkaniowych, aby ujawniła, czy jej dłużniczka jest członkiem tej spółdzielni i czy posiada tam mies...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA