fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 40 z 13 marca 2009

[b]Ustawa [/b](poz. 323) z 20 lutego o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; weszła w życie 15 marca.
[b]Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 324) z 10 marca w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej; 24 marca. [b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 325 – 330):
[b]- finansów[/b] z 3 marca w sprawie przekazywania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków na realizację wspólnej polityki rolnej; 28 marca, [b]- rolnictwa i rozwoju wsi[/b], jedno z 9, dwa z 10 i jedno z 11 marca, w sprawie: – rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego; 15 marca, – minimalnych norm (zmiana); 13 marca, – wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (zmiana); 15 marca, – warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007– 2013; 13 marca, [b]- zdrowia[/b] z 4 marca zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego; 15 marca, a niektóre przepisy 1 stycznia 2010 r. Zobacz treść [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=304396]Dz.U. nr 40[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA