fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Starosta nie może wyręczać sądu

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Jeśli organ administracji ma wątpliwości, od jakiej daty rozpoczyna się bieg orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, powinien wystąpić z pytaniem do sądu karnego
Za prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości Józef D. został prawomocnym wyrokiem ukarany m.in. zakazem prowadzenia pojazdów na dwa lata. W grudniu 2007 r. sąd przesłał odpis wyroku właściwemu staroście powiatowemu, który stosownie do art. 182 § 2 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=75003]kodeksu karnego wykonawczego[/link] zobowiązany był cofnąć uprawnienie do prowadzenia pojazdów w „orzeczonym zakresie”, tzn. na czas określony w wyroku. Starosta chełmski uczynił to dopiero w czerwcu 2008 r., pozbawiając Józefa D. prawa jazdy kat. A i B na okres od 5 czerwca 2008 r. do czerwca 2010 r. Decyzję utrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie mężczyzna argumentował, że decyzja jest niesprawiedliwa, bo nie jechał rowerem, ale go prowadził. [b]WSA uznał, że skarga zasługuje na uwzględnienie, ale z innych przyczyn niż w niej wskazane (sygn. II SA/Lu 377/08)[/b]. Podniósł, że zgodnie z art. 184 k.k.w. sąd, przesyłając odpis wyroku, zobowiązany jest podać datę początkową, od której należy liczyć okres wykonywania orzeczonego środka karnego. A w wypadku orzeczenia prawomocnego – z datą jego uprawomocnienia się (art. 11 § 1 k.k.w.). Co do zasady pozbawienia praw i zakazy obowiązują od uprawomocnienia się wyroku.
W tej sprawie sąd rejonowy przesłał 21 grudnia 2007 r. stosowny wyrok oraz poinformował, że uprawomocnił się on 13 listopada 2007 r. Nie wskazał jednak daty, od której należy rozpocząć wykonywanie orzeczonego środka. Starosta rozstrzygnął to samodzielnie bez synchronizacji swojej decyzji z biegiem środka karnego. WSA przypomniał, że decyzje wydawane na podstawie art. 182 § 2 i art. 184 k.k.w. muszą określać ramy czasowe wyznaczone datami – od wskazanej przez sąd daty początkowej okresu wykonywania środka karnego do daty końcowej („w orzeczonym zakresie”). Jeżeli sąd nie wskazał daty początkowej biegu terminu, rozstrzygnięcie w tym zakresie nie może być samodzielnie podjęte przez organ administracji. W razie wątpliwości, od kiedy rozpoczyna się bieg zakazu prowadzenia pojazdów (od daty uprawomocnienia się wyroku czy od innej), starosta powinien wystąpić do sądu karnego o ich rozstrzygnięcie .
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA