fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Liczy się także potencjał podwykonawcy

Firmy nie muszą same mieć wymaganego w specyfikacji sprzętu. Mogą przedstawić zobowiązanie innego przedsiębiorcy, że im go udostępni
Nowelizacja [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=247401]prawa zamówień publicznych[/link], która weszła w życie 24 października, wprowadziła oryginalne rozwiązanie w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców.Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 pzp o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.Możliwość uwzględniania potencjału, który nie należy do samego wykonawcy, ma uelastycznić stosunki gospodarcze związane ze złożeniem oferty. Jednak wprowadzenie tego dosyć ogólnego przepisu powoduje również pewne następstwa, które powinni wziąć pod uwagę wykonawcy i zamawiający.[srodtytul]Inna firma może dać swój sprzęt[/srodtytul]Podstaw...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA