fbTrack

  • 18.01.2019

Jak powstało zestawienie i co zawiera

Jest to już 14. ranking banków przygotowany przez „Rz”.Podobnie jak w ubiegłym roku, uszeregowaliśmy banki wedługwielkości aktywów, czyli udziału w rynku.Większość przesłanych nam sprawozdań jest zweryfikowana przez audytorów.Zestawienie zostało sporządzone na podstawie informacjiz banków: sprawozdania finansowego, takiego, jakie jestpublikowane w Monitorze Polskim, oraz ankiety z dodatkowymiinformacjami. Banki były proszone o przekazanie, ilewynoszą fundusze uwzględniane przy liczeniu współczynnika wypłacalności. Natomiast kapitały brutto są towszystkie fundusze oprócz zysku z bieżącego roku i pożyczek podporządkowanych.Odsetki netto to odsetki otrzymane minus zapłacone. Podobniejest w wypadku prowizji.Wynik na działalności bankowej jest efektem dochodówuzyskanych z odsetek, prowizji, papierów wartościowych,operacji walutowych i innych.Koszty działania banku to przede wszystkim wynagrodzeniai związane z nimi narzuty, a także inne opłatyponoszone prze...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL