fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
[b]Wójt wydał decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wódki, wina i piwa), bo przedsiębiorca nie wniósł w przewidzianym terminie opłaty, o której mowa w przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Czy jeśli przedsiębiorca wniesie odwołanie od decyzji wójta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzja wójta podlega wykonaniu czy jej wykonanie ulega zawieszeniu?[/b]Zasadą postępowania administracyjnego jest, że wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji. Zasady wnoszenia odwołań w postępowaniu administracyjnym regulują przepisy rozdziału 10, działu II kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.). Zgodnie z jego przepisami od decyzji wydanej w pierwszej instancji stronie służy odwołanie, do którego rozpatrzenia właściwy jest organ administracji publicznej wyższego stopnia. W przypadku decyzji wydanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sprawach o wydan...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA