fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ochrona środowiska

Pyły, ścieki i hałas na zmienionych formularzach

Fotorzepa, Darek Golik
Tylko laboratoria akredytowane lub specjalnie uprawnione będą badały oddziaływanie na środowisko
Niektórzy prowadzący instalacje oraz użytkownicy urządzeń zanieczyszczających środowisko muszą zapewniać wykonanie pomiarów wielkości emisji do powietrza, odprowadzanych ścieków czy hałasu oraz poboru wody.
Jeszcze rok temu takie pomiary mogli przeprowadzać w różnych laboratoriach. Teraz muszą korzystać z akredytowanych placówek (na podstawie [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=175017]ustawy o systemie oceny zgodności[/link]) lub laboratoriów mających uprawnienia do badań fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji zgodnie z [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=142903]ustawą o substancjach i preparatach chemicznych[/link].
Jednym z nielicznych odstępstw jest pobór wody, który zainteresowani mierzą we własnym zakresie. Na podstawie tych badań wypełniają skomplikowane formularze i przesyłają wyniki właściwym urzędom.
Pod koniec 2008 r. ukazały się dwa rozporządzenia regulujące te kwestie, które wchodzą w życie z początkiem 2009 r. Prowadzący instalacje bądź urządzenia wymagające takiej sprawozdawczości będą się z nimi musieli dokładnie zapoznać, ponieważ różnice w porównaniu z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczą zarówno kwestii merytorycznych, jak i technicznych (formularze w załącznikach).
– Dotychczas np. pomiary w kominach robiło się, jeżeli moc kotłów podłączonych do jednego przewodu kominowego wynosiła nie mniej niż 100 megawatów – mówi Joanna Wilczyńska z opolskiej firmy Atmoterm SA zajmującej się ochroną środowiska. – Od 1 stycznia będzie to dotyczyło również kominów o wielu przewodach. Może się okazać, że wiele podmiotów, które ciągłych pomiarów nie musiały wcześniej robić, teraz będzie do tego zobowiązanych.
[i]Podstawa prawna:
- rozporządzenie ministra środowiska z 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=290174]DzU nr 206 poz. 1291[/link]),
- rozporządzenie ministra środowiska z 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=291429]DzU nr 215 poz. 1366[/link]).[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA