fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Komornik zapłaci fiskusowi za informacje

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Za podanie numeru konta bankowego podatnika komornik sądowy zapłaci urzędowi skarbowemu 60 zł
Do uzgodnień międzyresortowych trafił właśnie projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania.
[b]Ministerstwo Finansów jako autor projektu chce, by komornicy sądowi płacili za udostępniane im informacje dotyczące osób i firm w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym.[/b]
Za informacje w formie pisemnej pobierana będzie opłata w wysokości [b]60 zł[/b]. Nieco mniej, bo 50 zł, przyjdzie zapłacić za informacje udostępnione w innej formie niż pisemna (np. telefonicznej), pod warunkiem że komornik sam wystąpi o informację w innej formie niż pisemna.
To ma być opłata za informacje dotyczące jednego dłużnika (bez względu na ich zakres).
"Ustalenie opłaty na takim poziomie uwzględnia obciążenie pracą niezbędną do realizacji wniosku komornika sądowego i koszty materiałowe związane z udostępnieniem informacji" – wyjaśnia Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu.
Propozycja ministerstwa zakłada, że niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym informacja została udostępniona komornikowi, organ podatkowy będzie – w myśl § 2 ust. 1 projektu – występował do niego z wezwaniem do uiszczenia zapłaty. Znajdzie się w nim nie tylko kwota, którą komornik będzie musiał zapłacić, ale i liczba oraz forma udostępnionych informacji. Jeśli więc komornik uzyskał w jednym miesiącu więcej niż jedną informację, to w przesłanym mu (za potwierdzeniem odbioru) wezwaniu fiskus poda łączną kwotę do zapłaty (projektowany § 2 ust. 3).
Przygotowane rozporządzenie zobowiązuje ponadto komornika sądowego do wpłacenia podanej kwoty na rachunek bankowy organu podatkowego, który wystawił mu wezwanie. Na to będzie miał 14 dni od daty doręczenia wezwania.
Nowe przepisy, jak przewiduje Ministerstwo Finansów, mają wejść w życie 1 stycznia 2009 r.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA